070-3468288

Kosten verloskundige zorg


Verloskundige zorg is de zorg aan moeder en kind tijdens de zwangerschap, bij de bevalling én in de kraamtijd. De zorg wordt gegeven door de verloskundige en/of de (arts assistent) gynaecoloog. De kosten voor deze zorg worden vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. De kosten van zorg rond de zwangerschap kunnen wel (deels) ten laste komen van het verplichte eigen risico.


Mundo Vroedvrouwen heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een zorgcontract. Onze praktijk declareert direct bij jouw zorgverzekeraar. Heb je een buitenlandse zorgverzekeraar dan declareren we de kosten bij jou en jij declareert de kosten bij je zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage


Er zijn kosten die wij als verloskundige praktijk niet in rekening brengen maar die wel nodig zijn in de zwangerschap of de periode daarna. Bijvoorbeeld: geneesmiddelen of aanvullend laboratoriumonderzoek. Bij een ongecompliceerde bevalling in het ziekenhuis geldt een eigen bijdrage van € 336,00 (2023). De eigen bijdrage voor kraamzorg thuis is € 4,40 per uur (2023) (gemiddeld 49 uur per kraamtijd).

De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden ook deze kosten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website de-verloskundige; kosten verloskundige zorg.

Tarieven


Verloskundige zorg
Echoscopie bij zwangeren door SHL
Laboratorium onderzoek (zie kopje Zwangerschap)

Het zwangeren laboratorium bloedonderzoek valt dus in het eigen risico. Alle echo's bij ons op de praktijk worden standaard aangeboden en gedekt door de basisverzekering.

No-show Policy


No Show Policy
2004 - 2024 Mundo vroedvrouwen Surlinio